Adalet Meslek Yüksek Okulu


Adalet Meslek Yüksek Okulu


Bu alandaki Hukuk ve Adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikteki adli personeli, çağdaş ve evrensel değerler ışığında mesleki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hazırlanan müfredata uygun olarak yetiştirerek, temel hukuk bilgisine sahip, üretgen, bilgi ve birikimle donatılmış farkındalık yaratan mezunlar vermektir.

Temel hukuk bilgisine ve pratikte uygulama becerisine sahip insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabilen, çağdaş, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, araştırmaya önem veren, ulusal çapta tanınan ve tercih edilen bir Adalet Programı olmaktır.

Hedefimiz kaliteli bir eğitim-öğretim ve bilimsel çalışma ile adalet ve hukukun gelişimine katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası alanda saygınlık kazanmış bir mesleki yüksel okul konumuna ulaşarak fikri ve vicdanı hür üstün nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Adalet Programında, engin genel kültüre ve bilgisayar kullanma yeteneğine sahip, gerektiğinde kullanabileceği ekonomi ve uluslararası temel hukuk bilgilerini kendisinde toplamış, üst düzeyde bilgiye sahip bireyler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca,fakülte bünyesi içinde özel olarak tesis edilmiş olan mahkeme (duruşma) salonunda, öğrencilere öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya yansıtma imkânı hazırlanmıştır.

 • Adalet

 • Uzm. Av. Ürün Solyalı (Adalet MYO Md.V.)
 • Doç.Dr. Fatma Karataş Doğan


Adalet Bölümü


Kıbrıs İlim Üniversitesi bünyesinde yer alan Adalet Mesleki Yüksekokulu olarak öğrencilerimizi; hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine anlamlı katkıda bulunabilecek, ülke ve dünya sorunları ile yakından ilgilenen, bu alanda  nitelikte seçkin bireyler yetiştirmektir. Eğitim dilimiz Türkçedir.

 • Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim teknolojilerini kullanarak yapabilir.
 • Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahiptir.
 • Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilir ve değerlendirebilir.
 • Hukuk sektöründe çalışmak için gerekli yönetim ve muhasebe bilgi ve becerisine sahiptir.
 • Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilir.
 • Hukuk alanında araştırma tekniklerini temel seviyede kullanabilir.
 • Toplum bilimleri ve diğer düşünsel alanlarda genel kültür birikimi vardır.
 • İngilizce hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeydedir.

İŞKUR Adalet Meslek Elemanlarının çalışma alanlarını şöyle tanımlar: “Bölüm mezunları, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı, zabıt kâtipliği görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda Hukuk Müşavirliği bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler.

 • Program YÖK ve YODAK onaylıdır.

Show Buttons
Hide Buttons