KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ “HEMŞİRE YÖNETİMLİ YAŞLI MERKEZİ” MODELİ

Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Feray GÖKDOĞAN Yaşlı Sağlığı Ve Evde Bakım Özel Sayısına Dergi Editörlüğü Yaptı.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr.Feray GÖKDOĞAN’ın Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Özel Sayı Editörü olarak yer aldığı “Yaşlı Sağlığı ve Evde Bakım” konulu sayısı online olarak yayınlanmaya başlamıştır. Türkiye Klinikleri “Yaşlı Sağlığı ve Evde Bakım” Özel Sayısı’nda ağırlıklı olarak yaşlıların evde bakımı ve bazı özel sağlık sorunları olan yaşlıların ise klinikte bakımlarına ilişkin konulara yer verilen dergide özetle “Nüfusun yaşlanması 21. yüzyılda öne çıkan önemli demografik olgulardan biridir. Toplumun yaşlanmasıyla birlikte kişilerin yaşam biçimleri, sağlıktan sosyal güvenliğe ve aile yaşamına kadar herşey etkilenebilmektedir. Günümüzde yaşlı ve yaşlının gereksinimleri, sağlık bakımının her kesimde ele alınan bir konu haline gelmiştir. Yaşlının toplumda, kendi evinde, hastanede ya da bakımevinde karmaşık bakım gereksinimlerinin karşılanması için sürekli ve kaliteli bakım hizmetlerinin sunumu artık zorunlu hale gelmiştir. Buna karşın Ülkemizde yaşlıların çok az bir bölümü gerçek anlamda bir bakım alabilmektedir” denilmektedir. Aynı sayıda “Hemşire Yönetimli Yaşlı Merkezi” başlıklı makalesinde de ayrıntılı olarak yaşlıların evde bakımına yönelik Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı (2007)’nda yer alan hedeflere birçok yönden benzerlik gösteren ve 2007’den bu yana bölgeye hizmet veren hemşire yönetimli yaşlı merkezine ilişkin model tanıtılmıştır.

Blog Attachment
Show Buttons
Hide Buttons