İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi


Fakülte Hakkında


Fakültemiz mükemmelliğe uygun olarak yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla Türkiye ve uluslararası piyasada başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinir. Ayrıca, araştırmacı, görev bilincine ve sorumluluğuna sahip, daha iyiyi ve kaliteliyi araştıran, sanayi ve işletme arasındaki işbirliğine önem veren, ülkesine ve insanlığa faydalı bilimsel çalışmalar yapmayı hedefleyen, iş ahlakı ve toplumsal değerlere saygılı ve özgüvenli bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ülkemize ve insanlığa yararlı fikirler ve projeler üreterek bunları uygulayabilen, düşünce, görüş ve önerileriyle yenilikçi ve girişimci bir anlayışla çevresine katkıda bulunabilen ve öncelikle tercih edilen, yeteneği yetkinliğe dönüşmüş, donanımlı mezunlar yetiştirmek ve  seçkin yüksek öğrenim kurumları arasında olmaktır.

 • Öğrencilerimizi İşletme alanında ihtiyaçları olan en güncel bilimsel bilgi ve becerilerle donatmak;
 • Bir yandan İşletme alanında kapsamlı ve derinlemesine kaliteli eğitim sunarken, diğer yandan da öğrencilerimizi farklı Sosyal Bilimler disiplinlerinin yaklaşımlarıyla tanıştırmak;
 • Kritik, analitik ve stratejik düşünebilen, sorunları farklı açılardan tahlil edip bilime dayalı çözümler üretebilen, bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen iş insanları ve bilim insanları yetiştirmek;
 • Farklılıklara saygılı, kültürlerarası iletişim kurabilen, yerel ile bölgesel ve küresel meseleler arasındaki ekileşimin farkında, sosyal sorumluluk sahibi Dünya Vatandaşları mezun etmek;
 • Bilime dayalı bilgi üretiminde, paylaşılmasında ve ilgili yerel ve uluslararası paydaşlarla işbirliği içinde uygulanmasında öncü olmak.

 • İşletme (Türkçe)
 • İşletme (İngilizce)
 • BS Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce)
 • BA Turizm ve Otelcilik (İngilizce)

 • Prof.Dr. Ahmet B. GÖKSEL (Dekan V.)
 • Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya
 • Dr. Samuel Sogoke
 • Uzm. Soolmaz Azarmi Lafmajani
 • Prof.Dr. Tayfun Turgay
 • Prof.Dr. Ahmet Yörükoğlu
 • Uzm. Erhan Berksel


İşletme Bölümü


İşletme programının temel amaç ve hedefi etik değerler çerçevesinde değişen ülkesel ve küresel iş ortamlarına ayak uydurabilen iş insanları ve bilim insanları yetiştirmek ve bilime dayalı bilgi ve uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır. Bu bölümden mezun olacak öğrenci adaylarımızın gerek özel gerekse kamu alanında çalıştıkları kurumlarda verimliliği artırmaları, iyi iletişim ve ilişki kurma becerileri ile sorunları çözebilme yetisine sahip, yenilikler getiren girişimci bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin sürekli gelişen ve değişen koşullara uyum sağlama, kendilerini geliştirebilme ve rekabet edebilirlik konularında donanımlı, toplumsal değerlere saygılı ve özgüvenli bireyler olmaları amaçlanmaktadır

Mezun adaylarımızdan aşağıdaki donanımlara sahip olmaları beklenmektedir:

 1. Var olan teori ve bilgiler ışığında yönetici ve girişimci ihtiyaçlarını planlama, organize etme, var olan sorunlara karşı araştırma ve uygulama tabanlı projeler geliştirebilmek,
 2. Alanındaki temel kavram ve uygulamalara hakim olmak,
 3. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde yönetim ve organizasyon konularında karşılaştırmalar yapabilmek,
 4. Alanında araştırma yapabilmek ve bunu yaparken kullanacağı teknoloji ve programlara hakim olmak,
 5. Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde değerlendirip, yorumlamak ve çözüm önerileri geliştirebilmek,
 6. Etik değerlere bağlı, objektif bir anlayış ile yönetim uygulamaları üzerine bilgi sahibi olmak,
 7. Sosyal ve duygusal zekasını kullanarak farklı yönetsel sorunlara etkili çözümler geliştirmek,
 8. İşletme alanı içerisinde bulunan diğer konularda bilgi sahibi olmak ve yönetsel karar verme aşamalarında bunları kullanabilmek,
 9. Etkin yönetim anlayışı için eleştirel düşünme ve iletişim becerilerinden faydalanmak,
 10. Sadece sözel değil sayısal karşılaştırma ve analiz becerilerini kullanabilmek,
 11. Yönetim alanında yazılı ve sözlü iletişim araçlarını bilmek ve etkin şekilde kullanabilmek,
 12. Araştırmalarda etik değerlere ve uluslararası kural ve standartlara uygun hareket edebilmek.

  İŞLETME BÖLÜMÜ PROGRAMI (LİSANS/TÜRKÇE)
 

Dönem 1

 

Dönem 2

  Ders Kodu Ders Adı Kredi   Ders Kodu Ders Adı Kredi
  T P C   T P C
  KIU 101 İngilizce I (Çalışma Becerileri) 3 0 3   KIU 102 İngilizce II (Eleştirel Düşünme) 3 0 3
  KIU 103 Bilgisayar Uygulamaları I 2 2 3   KIU 104 Bilgisayar Uygulamaları II 2 2 3
  KIU 105 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2 0 2   KIU 106 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarihi 2 0 2
  KIU 107 Türk Dili I 2 0 2   KIU 108 Türk Dili II 2 0 2
  IEF 101 İşletme ve Ekonomi için Matematik I 3 0 3   IEF 102 İşletme ve Ekonomi için Matematik II 3 0 3
  IEF 103 Mikroekonomi 3 0 3   IEF 104 Makroekonomi 3 0 3
  ISL 101 İşletme İlkeleri I 3 0 3   ISL 102 İşletme İlkeleri II 3 0 3
                                                TOPLAM 18 2 19    TOPLAM 18 2 19
 

Dönem 3

 

Dönem 4

  Ders Kodu Ders Adı Kredi   Ders Kodu Ders Adı Kredi
  T P C   T P C
  KIU 201 İngilizce III (Çevre ve Etik) 3 0 3   KIU 202 Ingilizce IV (Mesleki İngilizce) 3 0 3
  KIU 203 İstatistik 3 0 3   IEF 202 Finansal Muhasebe   3 0 3
  IEF 201 Muhasebeye Giriş   3 0 3   IEF 204 Girişimcilik 3 0 3
  IEF 203 İşletmeler için Stratejik İletişim 3 0 3   IEF 206 İşletme Bilgi Sistemleri 3 0 3
  ISL 203 Endüstriyel Sosyoloji (KIU 111) 3 0 3     ISL 202 Yönetim ve Organizasyon Teorisi 3 0 3
  TOPLAM 15 0 15   TOPLAM 15 0 15
 

Dönem 5

 

Dönem 6

  Ders Kodu  Ders Adı Kredi   Ders Kodu Ders Adı Kredi
  T P C   T P C
  IEF 301 İş Hukuk/ İşletme Hukuku 3 0 3      KIU 302 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3
  IEF 303 İşletme Finansı/Finansal  Yönetim 3 0 3   ISL 302 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3
  ISL 301 Pazarlama 3 0 3      ISL 304 E -Ticaret 3 0 3
  ISL 303 Uluslararası Lojistik 3 0 3   ISL 306 Uluslararası Ticaret 3 0 3
  ISL 305 Örgütsel Davranış 3 0 3   ALS XXX Alan Seçmeli I  (İYY) 3 0 3
  TOPLAM 15 0 15   TOPLAM 15 0 15
            StaJ: 20 İşgünü

Dönem 7

 

Dönem 8

 
Ders Kodu Ders Adı Kredi   Ders Kodu Ders Adı Kredi  
T P C   T P C  
KIU 401 İngilizce V (Mesleki Gelişim) 3 0 3      KIU 402 İngilizce VI (Uluslararası Sınav) 3 0 3  
IEF 401 Maliyet Muhasebesi 3 0 3   IEF 402 Yönetim Ekonomisi 3 0 3  
ISL 401 Karar Verme için Veri Analizi 3 0 3   ISL 402 Stratejik Yönetim 3 0 3  
ISL 403 Üretim Yönetimi 3 0 3   ISL 404 Bitirme Projesi 3 0 3  
ALS XXX Alan Seçmeli II 3 0 3   AAS XXX Ana Alan Seçmeli II 3 0 3  
AAS XXX Ana Alan Seçmeli I 3 0 3   KIU XXX Üniversite Seçmeli 3 0 3  
TOPLAM 18 0 18     TOPLAM 18 0 18  
                                             

                                                                                                          TOPLAM : 46 Ders, 134 Kredi

ALAN SEÇMELİ DERSLER:

İşletmelerde Yaratıcılık ve Yenilikçilik (IEF 310),  Endüstriyel Ergonomi (IEF 312),  Web Sayfası Yönetimi (IEF 314), Proje Yönetimi (IEF 410),  Toplam Kalite Yönetimi (IEF 412), Küresel Poitika/ Siyaset (IEF 416), Kritik Düşünme (IEF 418),  Lojistik Yönetim (LOJ 102),  Tedarik Zinciri Yönetimi  (LOJ 211),  Müşteri İlişkileri Yönetimi (LOJ 212).

ANA ALAN SEÇMELİ DERSLER:

İşletme Etiği (ISL 411 ),  Örgüt Kuramı (ISL 413),  Küçük İşletmelerde Yönetim (ISL 415),  İşletme Politika ve Stratejileri (ISL 410),  Tüketici Davranışları (ISL 412),  İşletmelerde Tahmin Analizi (ISL 414),  İş Sağlığı ve Güvenliği (ISL 416),  Endüstriyel Liderlik (ISL 418),  Siyaset Bilimine Giriş (ISL 420)

 • Mezunlar, hem ulusal hem uluslararası alanda kamu ve özel sektör kuruluşlarında,
 • Küçük, orta veya büyük ölçekli işletmelerde,
 • Kar amacı güden veya gütmeyen kurumlarda çeşitli pozisyonlarda (üretim yönetimi, pazarlama, insan kaynakları, satış, finans ve muhasebe vb.) çalışabilirler.
 • Müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük, yöneticilik vb. görevler yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanı olarak çalışma imkanına sahiptirler.
 • Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür.


Sivil Havacılık Yönetimi


 

CIVIL AVIATION MANAGEMENT PROGRAMME (UNDERGRADUATE)

  Semester 1   Semester 2
  Course Code Course Name Credit   Course Code Course Name
  T P C  
  CSU 101 English I 3 0 3   CSU 102 English II
  CSU 103 Practical ICT Skills I 3 0 3   CSU 104 Practical ICT Skills II
  CSU 105 History of Turkish Republic 2 0 2   CSU 106 History of TRNC
  CSU 107 Turkish Language I 2 0 2   CSU 108 Turkish Language II
  FBE 101 Math for Business Economics I 3 0 3   FBE 102 Math for Business Economics II
  BUS 101 Principles of Business I 3 0 3   BUS 102 Principles of Business II
   CAM 101 Introduction to Civil Aviation 3 0 3   CAM 102 Air Transportation
                                                TOTAL 19 0 19    TOTAL
  Semester 3   Semester 4
  Course Code Course Name Credit   Course Code Course Name
  T P C  
  CSU 201 English III 3 0 3   CSU 202 English IV
  CSU 203 Statistics 3 0 3   FBE 204 Introduction to Enterpreneurship
  FBE 20  Strategic Communication for Business 3 0 3   NTE XXX Non Technical Elective II
  NTE XXX Non Technical Elective I 3 0 3   BUS 202 Management and Organization Theory
  CAM 201 Basics of Aircraft for Management 3 0 3   CAM 202 Aviation Law
  CAM 203 Airport Operations 3 0 3   CAM 204 Aviation Safety
  TOTAL 18 0 18   TOTAL
  Semester 5   Semester 6
  Course Code  Course Name Credit   Course Code Course Name
  T P C  
  BUS 301 Marketing 3 0 3   CSU 302 Research Methods 
  BUS 305 International Logistics 3 0 3   BUS 302 Human Resource Management
  NTE XXX Non Technical Elective III 3 0 3   NTE XXX Non Technical Elective IV
  CAM 301 Airline Management 3 0 3   CAM 302 Air Traffic Management
  CAM 303 Aviation Management 3 0 3   CAM 304 Aviation Meteorology
  CAM 305 Flight Operations 3 0 3   CAM 306 Air Navigation Management
  TOTAL 18 0 18   TOTAL
            Internship:  20 Working Days
Semester 7   Semester 8  
Course Code Course Name Credit   Course Code Course Name  
T P C    
CSU 401 English V 3 0 3     CSU 402 English VI  
BUS 401 Data Analysis for Decision Making 3 0 3   FBE 402 Strategic Management  
CAM 401 Human Factors in Aviation 3 0 3   CAM 402 Contemporary Aviation Issues  
CAM 403 Aviation Security 3 0 3   CAM 404 Graduation Project  
TE XX Technical Elective I 3 0 3     TE XXX Technical Elective II  
            CSU XXX University Elective  
TOTAL 15 0 15   TOTAL  

 

 

TOTAL: 49 Course, 143 Credits

 

TECHNICAL ELECTIVES:

Aviation Industry Management (CAM 411), General Aeronautics (CAM 413), Aviation Resource Management (CAM 410), Aviation Technology Management (CAM 412).

NON TECHNICAL ELECTIVES:

Microeconomics (FBE 103), Macroeconomics (FBE 104), Intro to  Accounting (FBE 201), Financial Accounting (FBE 202), Critical Thinking (FBE 418),  Organizational Behaviour (FBE 303),  Business Finance (BUS 303), International Trade (BUS 306), Business Creativity and Innovation (FBE 310),  Business Politics and Strategies (BUS 410), Managerial Economics (BUS 402),  Project Management (FBE 410),  Total Quality Management (FBE 412), Intro to Political Science (FBE 414) Business Information Systems (FBE 206), Global Politics (FBE 416), Critical Thinking (FBE 418), Logistics Management (FBE 420), Supply Chain Management (FBE 422), Customer Relations Management (FBE 424).

 •  Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya


Turizm


  TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PROGRAMME (UNDERGRADUATE)
  Semester 1   Semester 2
  Course Code Course Name Credit   Course Code Course Name Credit
  T P C   T P C
  CSU 101 English I 3 0 3   CSU 102 English II 3 0 3
  CSU 103 Practical ICT Skills I 3 0 3   CSU 104 Practical ICT Skills II 3 0 3
  CSU 105 History of Turkish Republic 2 0 2   CSU 106 History of TRNC 2 0 2
  CSU 107 Turkish Language I 2 0 2   CSU 108 Turkish Language II 2 0 2
  THM 101

 

Introduction to Tourism and Hospitality Industry 3 0 3   THM 102

 

Front Office Operation

 

3 0 3
  THM 103

 

World Travel Destination

 

3 0 3   THM 104

 

Management for Tourism and Hospitality 4 0 4
  GER 101 German I 3 0 3   THM 106 Travel and Tour Operation 3 0 3
              GER 102 German II 3 0 3
                                                TOTAL 19 0 19    TOTAL 23 0 23
  Semester 3   Semester 4
  Course Code Course Name Credit   Course Code Course Name Credit
  T P C   T P C
  CSU 201 English III 3 0 3   CSU 202 English IV 3 0 3
  CSU 203 Statistics 3 0 3   CSU XXX University Elective II 3 0 3
  CSU XXX University Elective I 3 0 3   THM 202 Food and Beverage Operation 3 2 4
  THM 201

 

Food and Beverage Service

 

3 2 4   THM 204

 

Housekeeping Operation

 

3 2 4
  THM 203 Human Resource Management in Tourism 4 0 4   THM 206 Communication Skills for Tourism Industry 3 0 3
  GER 201 German III 3 0 3   GER 202 German  IV 3 0 3
  TOTAL 19 2 20   TOTAL 18 4 20
  Semester 5   Semester 6
  Course Code  Course Name Credit   Course Code Course Name Credit
  T P C   T P C
  THM 301

 

Food Preparation I 1 4 3   CSU 302 Research Methods 3 0 3
  THM 303 International Hotel Management 3 0 3   CSU XXX

 

University Elective III

 

3 0 3
  THM 305 Tourism Marketing I 3 2 4   THM 302 Food Preparation II 3 0 3
  THM 307

 

 

Cost Analysis &Tourism Enterprises

 

3

 

 

0

 

 

3

 

 

  THM 304

 

Accounting and Cost Control for Tourism 3

 

 

0

 

 

3

 

 

  THM 309 Public Relations 2 0 2   THM 306

 

Tourism Marketing II 3 2 4
  THM 311 Industrial Training I 3 0 3   THM 308  Tour Planing & Management 3 0 3
  GER 301 German V 3 2 4   THM 310 Industrial Training II  0 6 3
  TOTAL 18 8 22   TOTAL 18 8 22
            Internship:  20 Working Days
Semester 7   Semester 8  
Course Code Course Name Credit   Course Code Course Name Credit  
T P C   T P C  
CSU XXX University Elective IV 3 0 3   CSU XXX University Elective VI 3 0 3  
CSU XXX University Elective V 3 0 3   CSU XXX University Elective VII 3

 

0

 

3

 

 
THM 401 Tourism Policy and Planning 3 4 5   THM 402 Financial Management in Tourism Management 3 0 3  
THM 403

 

Economics for Tourism and Recreation Industry 3

 

0

 

3

 

  THM 404

 

Ethics and Social Issues in Tourism 3 0 3  
THM 405 Graduation Projet I 3 0 3   THM 406 Graduation Projet II 3 0 3  
THM  407 Research Methods in Tourism 3 0 3   THM 408 Congress & Fair Organisation 3 0 3  
  TOTAL 18 4 20   TOTAL 18 0 18  
                                           

                                                                                                                                                             TOTAL: 53 Course, 164 Credits          

 

Show Buttons
Hide Buttons