Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu


Lojistik Önlisans Bölümü


Gelişen teknoloji ve artan üretim ile birlikte, lojistik günümüzün ve geleceğin gelişmeye ve büyümeye en açık önde gelen sektörlerinden biridir. Lojistik birçok kurum ve şirketin işleyişinde çok önemli bir rol oynamakta ve her geçen gün daha donanımlı çalışanlara olan ihtiyaç artmaktadır. Küresel ve bölgesel anlamda hayatın devamlılığını destekleyen lojistik sektörünün profesyonel eleman ihtiyacını en etkin şekilde gidermek hedeflenmiştir. Bu nedenle lojistik önlisans programı küreselleşen iş dünyasının hızla değişen ihtiyaçlarına etkin çözümler üretebilecek ara elemanlar, alt ve orta kademe yöneticiler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ders programımız lojistik alanına özgü mesleki derslerin yanında, destekleyici düzeyde genel işletme, pazarlama, hukuk, psikoloji ve sosyoloji derslerini de içermektedir.

Lojistik bölümü öğrencileri ürün ve hizmet hareketlerinin günlük planlanmasından, tedarik- satınalma-stok yönetimine, ulaştırma ve depolanmasından müşteri ilişkileri ve gümrük işlemlerine kadar lojistik faaliyetlerinin en etkin ve verimli şekilde tamamlanabilmesini sağlayabilecek potansiyelde yetişirler.

Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, öğrencilerin küreselleşen ekonomide ihtiyaç duyacakları yabancı dil yeterliliğine sahip olmaları için son iki dönem Mesleki İngilizce olmak üzere tüm öğrenim süreleri boyunca yabancı dil eğitimi verilmektedir.

Mezunların aşağıda belirtilen eğitim çıktılarını kazanmaları beklenmektedir.

 • Lojistik alanında temel, kuramsal, uygulamalı ve güncel bilgilere sahiptir.
 • Lojistik ve tedarik zincirinin prensipleri, yapısı, unsurları, planlaması, operasyonları ve yönetimini kavrar.
 • Temel tedarik yönetimi stratejileri, finansal kontrol, performans ve süreç entegrasyonlarını tanır.
 • Uluslararası ticaretin lojistik aşamalarını gerektirdiği ölçüde takip eder.
 • Lojistik faaliyetler ile ilgili problemlere analitik yöntemleri ve çağdaş bilgi teknolojilerini kullanarak çözüm üretir.
 • Ulusal ve uluslararası ticaret, gümrük, yönetim ve işletme konularında temel düzeyde teorik ve uygulamalı mesleki bilgiye sahiptir.
 • Satınalma, stok yönetimi, depolama ve ulaştırma faaliyetlerini, tedarik zinciri içerisindeki faaliyetlerle uyumlu bir şekilde planlar ve yönetir.
 • Lojistik hizmeti verdiği perakendeciliğin stratejisi, işbirlikleri, operasyonları, bilgi ihtiyaçları ve yürütülmesini kavrar.
 • Ürün ve hizmetlere yönelik sınıflandırma, işaretleme ve etiketleme, paketleme, taşıma ve depolama standartlarını ayırt eder.
 • Lojistik alanında ilgili hukuki ve sosyal mevzuat ve güncellemelerin farkındadır.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi sistemleri üzerinde lojistik yazılımları etkin şekilde kullanır.
 • Stok yönetimi ve satınalma süreçlerini, taşımacılık ve depolama teknolojileri ve ekipmanlara yönelik operasyonları yürütür.

Lojistik önlisans programından mezun olan öğrenciler, iş dünyasında, aşağıda belirtilen çeşitli alanlarda istihdam edilebilir:

 • Kamu kurumlarının lojistik, havacılık, denizcilik ve taşımacılık ile ilgili bölümleri,
 • Özel firmaların lojistik, havacılık, denizcilik ve taşımacılık ile ilgili bölümleri,
 • Havaalanları,
 • Limanlar,
 • Gümrükler,
 • Antrepo ve Depolar,
 • Turizm kuruluşları,
 • Bakım ve onarım kuruluşları,
 • Lojistik eğitim kuruluşları,
 • Endüstriyel kuruluşlar,
 • Üretici kuruluşlar ve parekende firmaları,
 • Dağıtım firmaları.

 

 • Lojistik önlisans programı Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanmıştır.
 • Lojistik önlisans programı Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Planlama, Değerlendirme, Kredilendirme ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylanmıştır.

 • Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DOĞANKAYA
 • Pilot Koray YILMAZ

Show Buttons
Hide Buttons