Sağlık Bilimleri Fakültesi


Fakülteler Ana Sayfa


Toplumun sağlık ve iyilik haline katkıda bulunmak üzere çeşitli bölge ve kültürlerden gelen öğrencilere kaliteli eğitim vererek sağlık alanında meslek üyesi ve akademisyen yetiştirmek, toplumun ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yaparak bilgi üretmek ve topluma önderlik etmektir.

Toplum sağlığına önemli katkılar sağlayacak sağlık elemanları yetiştirerek hizmet, eğitim, araştırma ve yayın çalışmalarında önde olmak ve uluslararası düzeyde tanınmaktır.

Değerler ve Hedefler

 • Tüm insanların onuru ve refahına saygı
 • İnsanlara şefkatli bakım verme
 • Öğrenme, değişim ve gelişim için adanmışlık
 • Uygulamada doğruluk ve dürüstlük
 • Mesleğinin ötesinde yaşam boyu öğrenme

Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarımız;

 • Sağlık durumu ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi, sağlıklı ve hasta kişilerin davranışlarını yapı ve işlevlerini anlamaya yönelik sağlık mesleklerin dayandığı bilimsel bilgiyi gösterir.
 • Hastaya kaliteli bakım verebilmesi için uygun alanlarda nitelikli sağlık personelinin gözetiminde yeterli klinik deneyim kazanmıştır.
 • Sağlık mesleklerin yapısı, genel ilkeleri ve etik konusunda sahip olduğu bilgiyi gösterir.
 • Sağlık personeli ile çalışma deneyimi ve sağlık personelin eğitimine katılır.
 • Sağlık ekibindeki diğer meslek üyeleri ile çalışma deneyimine sahiptir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik (Türkçe ve İngilizce)
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

 • Yrd.Doç.Dr. Ersan Berksel (SBF Dekan/Sağlık Bil. MYO Md.V.)
 • Yrd.Doç.Dr. İlknur Çalışkan
 • Yrd. Doç. Dr. Torkan Hasheminia
 • Yrd.Doç.Dr. Gül Deniz Yılmaz Yelvar
 • Doç.Dr. Serkan Bakırhan
 • Dr. Berna Arifoğlu
 • Dr. Engin Akış
 • Uzm. Hülya Özbeşer
 • Uzm. Emine Can
 • Uzm. Batuhan Dericioğlu
 • Hüseyin Bilal Özkader


Hemşirelik Bölümü


Hemşirelik Bölümü, 2014-2015 öğretim yılında Kıbrıs İlim Universitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Hemşirelik lisans bölümünde eğitim süresi 8 yarıyıldır. Derslere devam zorunlu olup, eğitim dili Türkçedir. Programda yer alan dersler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik kadrosunda yer alan öğretim görevlisi veya öğretim üyeleri tarafından verilmekte, mesleki uygulama dersleri, KKTC devlet ve özel hastanelerde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Hemşire unvanı ile programdan mezun olmaktadır.

Hemşirelik; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik bir meslektir. Hemşirelik başlıca bakım verme, eğitim, araştırma ve yönetim gibi hizmet alanlarında yer alır. Hemşirelik, dünyada ve Türkiye’de toplumun çok gereksinim duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir. Lisans eğitim programını başarıyla tamamlayanlar; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde,  özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde, çalışabilmektedir. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler alanda çalışmak istediklerinde ‘uzman hemşire’ statüsünde, hemşirelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak istediklerinde ise, öğretim görevli statüsünde ya da akademik çalışmalar yapmak suretiyle araştırma görevlisi, öğretim üyesi gibi statülerde üniversitelerde yer alabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri gibi karar verme ve planlama alanları ile ilaç endüstrisi gibi alanlarda da çalışabilir. Hemşirelikte lisans eğitimi sonrası mezunlarımız diplomalarının denkliği nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde çalışabilme olanaklarına sahiptir

 1. Sağlığı koruyucu, geliştirici, tedavi edici ve rehabilite edici bakım ile hemşirelik uygulamalarına temel oluşturan modelleri bilir.
 2. Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahiptir.
 3. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gözetimle gerçekleştirir.
 4. Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
 5. Bütüncül ve hemşirelik süreci yaklaşımıyla birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılar ve sorunlarını çözer.
 6. Bireysel, akademik ve profesyonel gelişimine katkıda bulunacak bilimsel ve profesyonel değerlere, mesleki otonomiye sahiptir.
 7. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
 8. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol modeli ve topluma örnek olur; yaşam boyu öğrenme, yönetim, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
 9. İngilizce dilini kullanarak alanındaki bilgileri izler, akademik ve profesyonel düzeyde meslektaşları ile iletişim kurar.
 10. Mesleki etik ilke ve evrensel değerlere uygun davranır, mevzuatı bilir, politikaları izler.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK DERS PROGRAMI (LİSANS)

Semester 1   Semester 2
Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi   Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi
T P K   T P K
KİU 101 İngilizce I (Çalışma Becerileri) 3 0 3   KİU 102 İngilizce II (Eleştirel Düşünme) 3 0 3
KİU 103 Bilgisayar Becerileri I 2 2 3   KİU 104 Bilgisayar Becerileri II 2 2 3
KİU 105 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2 0 2   KİU 106 Kuzey Kıbrıs Türk Cum.Tarihi 2 0 2
KİU 107 Türk Dili I 2 0 2   KİU 108 Türk Dili II 2 0 2
KİU 109 Psikolojiye Giriş 2 0 2   SBF 102 Mikrobiyoloji 3 0 3
SBF 101 Anatomi 3 0 3   SBF 104 Biyokimya 2 0 2
SBF 103 Fizyoloji 3 0 3   HEM102 Hemşirelik Esasları II 3 5 4
HEM 101 Hemşirelik Esasları I 3 5 4   SBS 102 Toplumsal Duyarlılık 3 0 3
                                              TOPLAM 20 7 22    TOPLAM 21 7 22
ONLINE  1         YAZ STAJI 1:  Hemşirelik Esasları   15 İş Günü

 

Semester 3   Semester 4
Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi   Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi
T P K   T P K
KİU 201 İngilizce III (Çevre&Etik) 2 0 2   KİU 202 İngilizce IV (Mesleki İngilizce) 2 0 2
SBF 201 Fizyopatoloji 3 0 3   SBF 202 Beslenme İlkeleri 3 0 3
SBF 203 Farmakoloji 3 0 3   HEM202 Dahiliye Hemşireliği II 3 5 4
HEM 201 Dahiliye Hemşireliği I 3 5 4   HEM204 Cerrahi Hemşireliği II 3 5 4
HEM 203 Cerrahi Hemşireliği I 3 5 4   HEM206 Epidemi&Enfeksiyon Hast. Hem. 2 2 3
HEM 205 Fiziksel Değerlendirme 2 2 3   SBS 202 Geriatri Hemşireliği 3 0 3
TOPLAM 16 12 19   TOPLAM 16 12 19
ONLINE 2         YAZ STAJI 2: Dahiliye Hemşireliği      15 İş Günü

                      Cerrahi Hemşireliği         15 İş Günü

Semester 5   Semester 6
Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi   Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi
T P K   T P K
KİU 301 İstatistik 3 0 3   KİU 302 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3
HEM 301 Kadın Sağlığı&Hast. Hemş I 3 5 4   HEM302 Kadın Sağlığı&Hast.Hemş. II 3 5 4
HEM 303 Çocuk Sağlığı&Hast. Hemş I 3 5 4   HEM304 Çocuk Sağlığı&Hast.Hemş.  II 3 5 4
HEM 305 Hemşirelikte Sağlık Eğitimi 2 2 3   HEM306 İlk Yardım ve Uygulamaları 2 2 3
SBS 301 Sağlık Sosyolojisi 3 0 3   SBS 302 Evde Bakım 3 0 3
TOPLAM 14 12 17   TOPLAM 13 12 17
ONLINE 3         YAZ STAJI 3: Kadın Sağlığı&Hast.Hemşireliği  15 İş Günü

                     Çocuk Sağlığı&Hast.Hemşireliği    15 İş Günü

 

Semester 7   Semester 8
Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi   Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi
T P K   T P K
KİU 401 İngilizce V (Mesleki Gelişim) 3 0 3   KİU 402 Ingilizce VI (Uluslararası Sınav) 3 0 3
HEM401 Ruh Sağlığı&Hast.Hemşireliği I 3 5 4   HEM402 Ruh Sağlığı&Hast.Hemşireliği II 3 5 4
HEM403 Halk Sağlığı Hemşireliği I 3 5 4   HEM404 Halk Sağlığı Hemşireliği II 3 5 4
HEM405 Hemşirelikte Deontoloji&Etik 3 0 3   HEM406 Hemşirelikte Yönetim 3 5 4
SBS 401 Profesyonellik 3 0 3   SBS 402 Kalite Yönetimi 3 0 3
TOPLAM 15 10 17   TOPLAM 15 15 18
ONLINE 4         YAZ STAJI 4: Ruh Sağlığı&Hast.Hemşireliği   15 İş Günü

                       Halk Sağlığı Hemşireliği              15 İş Günü

 

 

 

Hemşirelik dünyanın her yerinde ve insanın olduğu her yerde ihtiyaç duyulan bir meslektir. Mezun olanlar hastaneler, klinik, sağlık evleri ve sağlık hizmeti verilen okullar, fabrikalar,vb her yerde çalışabilir. Diploma denkliği sağlanan diğer ülkelerde de çalışma fırsatına sahiptir. Aynı zamanda lisansüstü programlar sayesinde uzmanlık ve eğitim alanlarında kariyer yapabilir.


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 2014-2015 öğretim yılında Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümünde eğitim süresi 8 yarıyıldır. Derslere devam zorunlu olup, eğitim dili Türkçedir. Programda yer alan dersler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kadrosunda yer alan öğretim elemanları tarafından verilmekte, mesleki uygulama dersleri ise KKTC devlet ve özel hastanelerde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak “Fizyoterapist” unvanı ile programdan mezun olmaktadır.

 

Gelişmiş ülkelerde son yıllarda fizyoterapistlerin tedavi edici rollerine, koruyucu fizyoterapi ve halk sağlığı yaklaşımlarıyla, sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici rolleri eklenmiştir. Bu uygulamalarıyla da herkes için sağlık hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir. Günümüzde, fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan yaklaşımlarla hizmet vermektedir.

 1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalında yeterli altyapıya sahip olup, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri analitik düşünme ile beraber kullanabilir.
 2. Sağlığı etkileyen unsurları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olup, bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve yeni teknikler seçer ve uygular.
 3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisine sahip olup; bilişim teknolojilerini etkin düzeyde kullanır.
 4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlama, kayıt tutma, uygun veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
 5. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, tıp- sağlık bilimlerine yönelik veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
 6. Bilgilerin hızla yenilendiği sağlık alanında yaşam boyu öğrenmenin mutlak gerekliliği bilinci; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
 7. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi,  etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin yanısıra; mesleki deontoloji ve etik bilince sahiptir.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DERS PROGRAMI (LİSANS)

Semester 1   Semester 2
Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi   Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi
T P K   T P K
KIU 101 İngilizce I (Çalışma Becerileri) 3 0 3   KIU 102 İngilizce II (Eleştirel Düşünme) 3 0 3
KIU 103 Bilgisayar Becerileri I 2 2 3   KIU 104 Bilgisayar Becerileri II 2 2 3
KIU 105 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2 0 2   KIU 106 Kuzey Kıbrıs Türk Cum.Tarihi 2 0 2
KIU 107 Türk Dili I 2 0 2   KIU 108 Türk Dili II 2 0 2
KIU 109 Psikolojiye Giriş 2 0 2   FTR 102 Psikososyal Rehabilitasyon 2 0 2
SBF 101 Anatomi 3 0 3   FTR 104 Isı-Işık-Hidroterapi II 2 2 3
SBF 103 Fizyoloji 3 0 3   FTR 106 Motor Gelişim 2 2 3
FTR 101 Rehabilitasyon ve Etik Prensip. 2 0 2   SEC Seçmeli Ders 2 0 2
FTR 103 Isı-Işık-Hidroterapi I 2 0 2            
                                              TOPLAM 21 2 22    TOPLAM 17 6 19
ONLINE  1          
Semester 3   Semester 4
Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi   Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi
T P K   T P K
KIU 201 İngilizce III (Çevre&Etik) 3 0 3   KIU 202 İngilizce IV (Mesleki İngilizce) 2 0 2
SBF 201 Fizyopatoloji 2 0 2   FTR 202 Tedavi Hareketleri ve Prens. 3 3 4
FTR 201 Temel Ölçme ve Değ. 2 2 3   FTR 204 Manipulatif Tedavi II 2 2 3
FTR 203 Manipulatif Tedavi I 2 2 3   FTR 206 Klinik Bilimler II 2 0 2
FTR 205 Klinik Bilimler 2 0 2   FTR 208 Elektroterapi II 3 2 3
FTR 207 Elektroterapi 3 2 4   FTR 210 Kinezyoloji ve Biyomekani II 2 0 2
FTR 209 Kinezyoloji ve Biyomekani I 2 0 2   FTR 212 Egzersiz Fizyolojisi 2 0 2
FTR 211 Nöroanatomi 2 0 2   SEC Seçmeli Ders 2 0 2
SEC Seçmeli Ders 2 0 2            
TOPLAM 20 6 23   TOPLAM 18 7 20
ONLINE 2         YAZ STAJI 2:              20 İş Günü

                          

Semester 5   Semester 6
Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi   Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi
T P K   T P K
KIU 301 İstatistik 3 0 3   KIU 302 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3
FTR 301 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I 2 2 3   FTR 302 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II 2 2 3
FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon 3 0 3   FTR 304 İş ve Uğraşı Terapisi 2 2 3
FTR 305 Pediatrik Rehabilitasyon 2 2 3   FTR 306 Nörolojik Rehabilitasyon 2 2 3
FTR 307 İşitme ve Konuşma Terapisi 2 0 2   FTR 308 FTR’de Özel Konular 3 0 3
FTR 309 Sporda FTR 2 0 2   FTR 310 Protez ve Ortez Rehab. 3 0 3
FTR 311 Kardiopulmoner Rehabilitasyon 2 2 3   SEC Seçmeli Ders 3 0 3
SEC Seçmeli Ders 2 0 2            
TOPLAM 18 6 21   TOPLAM 17 6 20
ONLINE 3         YAZ STAJI 3:  30 İş Günü

                    

 

Semester 7   Semester 8
Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi   Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi
T P K   T P K
KIU 401 İngilizce V (Mesleki Gelişim) 3 0 3   BUN402 Ingilizce VI (Uluslararası Sınav) 3 0 3
FTR 401 Klinik Uygulama 0 16 8   FTR 402 Klinik Uygulama II 0 16 8
FTR 403 FTR’de Klinik Problem Çözme I 3 0 3   FTR 404 FTR’de Klinik Problem Çözme II 3 0 3
FTR 405 FTR’de Araştırma Yöntemleri 2 2 3            
SBS 401 Profesyonellik 3 0 3   SBS 402 Kalite Yönetimi 3 0 3
TOPLAM 11 16 20   TOPLAM 11 16 20
ONLINE 4          

 

 

Fizyoterapistlerin istihdamı, tıbbın birçok alanında mümkün olmaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunlarımız yataklı tedavi merkezleri (üniversite, kamu ve özel hastaneler); ayaktan tedavi veren tıp merkezleri; bedensel, görsel, işitsel rehabilitasyon merkezleri; spor ve fiziksel uygunluk merkezleri; protez-ortez rehabilitasyon merkezleri; endüstriyel kuruluşlar; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; amatör ve profesyonel spor klüpleri; milli takımlar; yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzur evleri; mesleki rehabilitasyon merkezleri; kaplıca ve kür merkezleri; evde bakım merkezleri; ar-ge laboratuvarları; üniversite, yüksek okul, araştırma enstitüleridir. Hastanelerde, ortopedi, nöroloji, nöroşirurji, romatoloji, kardiyoloji, kardiyo – vasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, pediatrik nöroloji, geriatri, odyoloji, ortez-protez üniteleri, yanık merkezleri, anestezi-reanimasyon üniteleri, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji ve fizik tedavi ünitelerinde çalışabilir.

Show Buttons
Hide Buttons