Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu


Bilimsel bilgiye değer veren bireyler yetiştirmek, etik ve sosyal gelişime önem vererek öğrencilerin bireysel ve mesleki açıdan sorumluluk sahibi olmalarına katkıda bulunmak, ulusal ve evrensel değerleri ilke edinmiş bir eğitim öğretim vermek, öğrencilerin hizmet içi ve mezuniyet sonrası eğitimlerinin sürekli hale gelmesini teşvik etmektir.

KKTC’de ve dünyada eğitim ve öğretim kalitesi açısından tanınmış, ekip çalışmasını benimseyen, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyen,  evrensel değerlere saygılı, değişim ve yenilikçiliğe önder olan kaliteli ara eleman yetiştiren bir program olmaktır.

 • Tüm insanların onuru ve refahına saygı
 • İnsanlara şefkatli bakım verme
 • Öğrenme, değişim ve gelişim için adanmışlık
 • Uygulamada doğruluk ve dürüstlük
 • Mesleğinin ötesinde yaşam boyu öğrenme

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunlarımız;

 1. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarda çalışmak üzere, mesleki bilgi ve beceriye sahiptir
 2. sektörün ve piyasa koşullarının gereklilikleri dahilinde sahip olunması gereken yetkinliklerle donanmış olupp, güncel gelişmeleri takip edebilme hız ve kabiliyetine sahiptir.
 3. Sürekli gelişim ve öğrenim hedefleri doğrultusunda en iyi hizmetin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hareket edebilen, dinamik, ileri görüşlü, iletişim kurma ve sürdürme becerileri yüksektir.
 4. Analitik yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, mesleğin gerektirdiği etik değerlere saygılı, ulusal değerlere sahiptir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarda öğrencilerimizin gerçek hastane ve alan uygulamalarından önce temel bilgi ve becerilerini kazanmalarını sağlamak amacıyla pratik uygulamalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz laboratuvarlarda birebir maketler üzerinde uygulama yaparak tıbbi becerilerini geliştirmektedir. Anestezi uygulamalarına ilişkin laboratuvarda kardiyopulmoner resüsitasyon, bebek kardiyopulmoner resüsitasyonu, entübasyon, parenteral girişimde bulunma maketi, hastayı taşıma sedyesi, pulse oksimetre, şeker ölçme cihazları, bebek postoperatif bakım uygulamaları mevcuttur. Fizyoterapi Laboratuvarında ise temel fizyoterapi uygulamalarına olanak sağlayan İskelet, anatomi maketi ve ayrıntılı kas maketinin yanısıra paralel bar, egzersiz merdiveni, omuz çarkı, duvar barı, matlar, thera bandlar, egzersiz bandları, pozisyonlama yastıkları, ağırlık topları, egzersiz topları, muscle tester, gönyemetreler, hydrolic hand dynamometer, infraruj ve ultraviyole lambalar, hot packs, üst ve alt ekstremiteler  için whirlpool bath tub, dirsek el bileği ve ayak manşetleri gibi araç gereçler bulunmaktadır. Teorik ve pratik derslerin yanısıra öğrencilerin kamu ve özel hastanelerin ilgili kliniklerinde öğretim elemanları tarafından desteklenerek gerekli uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Anestezi

Fizyoterapi

 

Programın dili Türkçe’dir.

 • Yrd.Doç.Dr. Kubilay Tarıman (Md.V.)


Anestezi Bölümü


Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Anestezi Programı, anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personeli yetiştirir. Anestezi Programında eğitim süresi, 4 yarıyıl ya da iki yıldır. Derslere devam zorunlu olup, eğitim dili Türkçedir. Programda yer alan dersler, sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık bilimleri kadrosunda yer alan öğretim görevlisi /öğretim üyeleri tarafından verilmekte, mesleki uygulama dersleri ise Üniversitemizin anlaşmalı hastanelerin ameliyathanelerinde yapılmaktadır. öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, kardiopulmoner resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak “Anestezi Teknikeri” unvanı ile programdan mezun olmaktadır.

Anestezi teknikerlerinin görevi, sağlık sektöründeki anestezi uygulamalarında yetkili anesteziste yardımcı olmak, hasta hazırlığında yer almak ve uygulama süresince hastanın en yakınında yani ameliyathanede yer almaktır. Ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler yetiştirmektir. Gelişmiş anestezi makineleri ve değişik anestezi teknikleri dışında, öğrencilere sterilizasyon ve acil hasta bakımı ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır.Anestezi programı mezunları hastayı, hastalığı, kullanılacak ilaçları ve bulundukları koşulların neler olduğunu çok yakından bilecek şekilde yetiştirilmeye çalışılır. Anestezi ekibinde yardımcı sağlık personeli olarak yer alır. Eğitim programımız, öğrencileri bu yönde gerekli bilgi ve beceriyle donanımlı hale getirme amacındadır.

 1. Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 2. İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
 3. Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
 4. Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorunla karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
 5. Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 6. Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 7. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
 8. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
 9. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Anestezi programından mezun olanlar;  Kamu kurumları dışında özel hastane, poliklinikler de program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. Özel ve kamu hastanelerinin ameliyathane, ayılma odası, yoğun bakım ünitesi, solunum tedavi ünitesi, resüsitasyon, acil servis, ağrı tedavi ünitesi ve araştırma bölümlerinde çalışabilmektedir. Programımızdan mezun Anestezi teknikerlerin dört yıllık sağlık alanlarına dikey geçiş yapma olanağı bulunmaktadır.


Fizyoterapi Bölümü


Fizyoterapi Programı, Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda açılan ikinci önlisans programıdır. Fizyoterapi Teknikeri, fizyoterapi alanında iki yıllık önlisans programlarından mezun sağlık çalışanıdır. Mezunlara Fizyoterapi Teknikeri önlisans diploması verilir. Bu programın amacı  iki yıllık ön lisans eğitim sürecinde devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikliği yoğun olarak hissedilen çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikeri yetiştirmektir.  Öğrenciler iki yıllık ön lisans eğitimleri sırasında teorik ve uygulamalı dersler almaktadır. Birinci yılın bitiminde yaz stajları mevcuttur. Bu stajlar ilgili dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yarıyıl dönemleri içerisinde pratik uygulama şeklinde de verilebilmektedir. Programın öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler pratik uygulamalarını hastanelerde ve fizyoterapi birimlerinde yapmaktadır. Fizyoterapi Programı bünyesinde halen dört akademik personel bulunmaktadır.

Fizyoterapi hizmeti veren tüm kuruluşlarda, FTR uzman hekimi tarafından değerlendirilerek tedavi programı çizilmiş hastalara belirtilen fizik tedavi cihazlarını uygulayarak ve su içinde terapötik egzersiz yaptırarak hastaların güvenli, etkili bir şekilde tedavisini sağlamaktır. Fizyoterapi alanında kullanılan tıbbi cihaz ve ekipmanları tanır. Kullanılan cihaz ve ekipmanların fonksiyonlarını ve temel çalışma prensiplerini açıklar. Fizyoterapi alanı ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak temel düzeyde yürütür.  Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve sağlıklı yaşamı için gerekli olan fizyoterapi alanına özgü kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

 1. İnsan anatomisi ve fizyoterapiye özgü tıbbi terim ve terminolojiyi kullanır.
 2. Vücut sistemlerinden özellikle kas-iskelet sistemine özgü hastalıkların genel özelliklerini bilir ve hastalıkların öyküsünü değerlendirir.
 3. Fizik tedavi ajanı olarak kaplıca ve içmelerin ve bunların kullanım yöntemi hakkında bilgi sahibidir.
 4. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi ve temel tıbbi egzersizlerin uygulanmasında yardımcı olur.
 5. Fizik tedavi ünitesinde kullanılan cihazların ve ısıtıcı ajanları, kullanım endikasyon ve kontrendikasyonlarını, hastalar üzerinde nasıl uygulanacağını hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
 6. Fizyoterapi sırasında, istenmeyen durumların oluşması halinde ilgili kayıtları tutup gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.
 7. Bireysel gelişimini destekleyen ilave yeterlilikleri kazanmayı benimser.
 8. Sağlık hizmetlerin yürütülmesinde sağlık ekip üyeleri ve hasta ile etkili iletişim kurar.
 9. Fizyoterapi uygulamaları çerçevesinde, sağlığın geliştirilmesi programlarına katılır.
 10. Hasta hakları ve hasta güvenliğine önem verir ve bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkındadır.

Fizyoterapi teknikerleri devlet hastanelerinde, üniversite araştırma hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, spor/sağlık merkezleri, spor kulüplerinde, huzurevlerinde, kaplıca/termal tesislerinde vs. yardımcı sağlık personeli olarak çalışabilir. Yeni doğandan yetişkin ve yaşlılara kadar tüm yaş gruplarına fizik tedavi uzmanı ve fizyoterapist denetiminde gerekli profesyonel fizik tedavi hizmeti verebilir.

Show Buttons
Hide Buttons